Special effectsCamera grips and rigging systemsEventsEquipmentMultimediaFilmLinksContactGaleria
Special effects

RAIN

Rain and water special effects
Rendered on stage and in the open using various techniques as required.

Special effects Camera grips and rigging systems Events Equipment Multimedia Film Links Contact
Strona zarejestrowana na: Akme Median sp. z o.o., 02-109 Warszawa, ul. Ks. Trojdena 5/91
Nip : 522-00-00-200, Regon : 008335757, KRS : 0000175157, Kapitał zakładowy : 50 000 zł, Sąd Rejonowy dla m. st. W-wa XII WG KRS