Special effectsCamera grips and rigging systemsEventsEquipmentMultimediaFilmLinksContactGaleria
Special effects

WIND SPECIAL EFFECTS

The effect of wind in most cases accompanies that of snow or rain. Rendered on stage and in the open.

Special effects Camera grips and rigging systems Events Equipment Multimedia Film Links Contact
Strona zarejestrowana na: Akme Median sp. z o.o., 02-109 Warszawa, ul. Ks. Trojdena 5/91
Nip : 522-00-00-200, Regon : 008335757, KRS : 0000175157, Kapitał zakładowy : 50 000 zł, Sąd Rejonowy dla m. st. W-wa XII WG KRS